حسابداری

انجام خدمات مالی و حسابداری

طراحی و اجرای سیستم کدینگ مناسب برای حسابها بصورت مکانیزه متناسب با فعالیت شرکت…

بیشتر بخوانید
حسابرسی

انجام خدمات حسابرسی

براساس نیاز شرکتها انواع خدمات حسابرسی زیر ، توسط موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی که از…

بیشتر بخوانید
مشاور مالی و مالیاتی

مشاوره مالی و مالیاتی

تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بصورت فصلی …

اعزام حسابدار

اعزام حسابدار

تامین و اعزام نیروی کار با توجه به تجربه و سابقه ی حسابدار، مورد نیاز شرکتها بصورت…

بیشتر بخوانید
مشاوره

مشاوره

طراحی و اجرای سیستم کدینگ مناسب برای حسابها بصورت مکانیزه متناسب با فعالیت شرکت…

بیشتر بخوانید
نرم افزارهای مالی

نرم افزار های مالی

براساس نیاز شرکتها انواع خدمات حسابرسی زیر ، توسط موسسات عضو جامعه حسابداران …

بیشتر بخوانید

تیم ما

مدیران شرکت
مدیران شرکت
مدیران شرکت

در باره ما

 

در باره ما

درباره ما

درباره ما