اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است ؟

حسابداری

نیک تدبیر –  حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده

 

نیک تدبیر-حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی

اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است؟

در جامعه، افراد بسیاری اعم از حقیقی و حقوقی وجود دارند که به دلیل عدم اطلاع از تعرفه های خدمات حسابداری و آگاه نبودن از ارزش واقعی حسابداری، تمایلی به استفاده از خدمات حسابداری و  همکاری با حسابداران ندارند که این موضوع ناشی از این نوع طرز تفکر است که، هزینه های حسابداری، هزینه هایی غیر ضروری و بیهوده هستند و خودشان توانایی انجام امور مالی شرکت خود را داراند. اما در نتیجه این تصور اشتباه، مجبور به پرداخت بهایی سنگین خواهند شد که این بهای چیزی بجز پرداخت مالیاتی بیشتر از درآمد آنها نیست. این در شرایطی است که می توان با دریافت مشاوره از کارشناسان حسابداری و همچنین واگذاری امور مالی به آن ها، پرداخت مالیات را به حد چشمگیری کاهش داد.

مفاهیمی مانند دارایی، درآمد، سرمایه، خرید و فروش، بهای تمام شده، هزینه، بدهی و … به عنوان عناصر اصلی حسابداری شناخته می شوند. دانستن تعاریف این مفاهیم، آشنایی با اطلاعات پایه و همچنین اصول اولیه حسابداری برای موفقیت در این رشته ضروری است. به همین دلیل ما سعی داریم تا کاربردی ترین این مفاهیم را به گونه ای ساده و قابل درک برای شما معرفی کنیم.

عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی ۳ دسته زیر می باشند:

      • مواد اولیه
      • دستمزد
      • سربار ( سایر هزینه های تولید)

 ۱- مواد اولیه

مواد اولیه رکن اصلی تولید کالا و محصول می باشد درضمن می دانید که مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می شود:

مواد مستقیم آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می گردد.

مواد غیرمستقیم آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن نمیتوان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شود مانند مصرف میخ در ساخت میز و کمد چوبی.

۲- دستمزد کار

حقوق و حق الزحمه ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می شود را به عنوان دستمزد تولید شناسایی می کنند.

دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم خواهد شد.

– دستمزد مستقیم

دستمزدی است که بابت کاری پرداخته می شود که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده انجام می شود.

– دستمزد غیرمستقیم

دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و …

۳- سایر هزینه ها( سربار ساخت)

کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتد ولیکن نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه ها شناسایی می‎شوند نمونه های مشخص این هزینه ها؛ مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه های استهلاک ماشین آلات، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه می باشد.

 

نیک تدبیر-سایر هزینه ها

 

بهای تمام شده از پنج بخش تشکیل شده است:

بخش مواد مستقیم

بخش دستمزد مستقیم

بخش سربار ( سایر هزینه ها)

بخش کالای در جریان ساخت

بخش کالای ساخته شده

در این بخش ابتدا مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار را شناختیم حال لازم است در ارتباط با کالای در جریان ساخت و کالای فروش رفته نیز اطلاعاتی داشته باشیم تا گزارشاتی را که در حسابداری صنعتی تهیه می شود بهتر بشناسیم.

در حسابداری مؤسسات تولیدی برای آنکه رویدادهای مالی فرآیند تولید را نشان دهند از حساب کالای در جریان ساخت استفاده می کنند و هزینه های مواد، دستمزد و سربار و کالای در جریان ساخت اول دوره را در بدهکار این حساب منظور می کنند این حساب ماهیت بدهکار دارد و در صورتی که کالایی ساخته شد و فرآیند انبار شدن آن آغاز شد عملیات حسابداری انبار کالای ساخته شده را در حساب کالای ساخته شده نشان می دهد یعنی حساب کالای در جریان ساخت بستانکار می شود و حساب کالای ساخته شده بدهکار این حساب نیز ماهیت بدهکار دارد و بابت موجودی کالای ساخته شده اول دوره و کالای ساخته شده طی دوره بدهکار می شود و اگر کالایی فروش رفت بابت قیمت تمام شده کالای فروش رفته بستانکار می شود.

قبل از آنکه گزارش های حسابداری بهای تمام شده و به خصوص جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته مطرح شود بهتر است با دو اصطلاح زیر آشنا شوید.

بهای اولیه

بهای اولیه عبارت است از حاصل جمع هزینه هایی که به طور مستقیم مواد اولیه مستقیم و دستمزد مستقیم در ساخت کالا به کار می رود.

دستمزد مستقیم+ مواد اولیه مصرفی مستقیم = بهای اولیه

بهای تبدیل

بهای تبدیل  هزینه های تبدیل عبارت است از هزینه هایی که برای تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده به کار می رود یعنی در واقع حاصل جمع دستمزد مستقیم و سربار

ساخت سربار ساخت + دستمزد مستقیم = بهای تبدیل

 

 

به منظور کسب اطلاعات بیشتر به بخش استاندارد های حسابداری و استاندارد موجودی مواد و کالا مراجعه نمایید

حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده

حسابداری بهای تمام شده

 

Call Now Buttonتماس با ما