نکات کاربردی که کارگران موقع عقد قرارداد باید به آن دقت نمایند

مطالب جدید
  • از امضا و اثر انگشت زدن هرگونه چک و سفته سفید امضاء(یعنی هیچ مطلبی درون آن نوشته نشده شدیداً خودداری کنید.)
  • حتما حتما تاریخ را در سفته ذکر نمایید و تاریخ وصول را نهایتاً تا تاریخ پایان قرارداد یا برای بر طرف شدن اطمنیان کارفرما تا یک ماه پس از آن ذکر کنید.
  • حتما نام دریافت کننده سفته را نام صاحب شرکت بنویسید شاید این کار به نظر شما بیهوده برسد اما به این کار ظهرنویسی می گویند و باعث می شود صاحب شرکت نتواند سفته را در اختیار دیگری قرار دهد.
  • حتما پشت سفته پشت نویسی کنید و بنویسید: این سفته بموجب قرارداد استخدامی در شرکت فلان به جهت حسن نیت و ضمانت تحویل داده شده است و فاقد هرگونه اعتبار کیفری و حقوقی است.
  • در دو برگ قرارداد با خودکار ذکر کنید که در مبلغ فلان ریال سفته به شماره: فلان تحویل شرکت داده شده است.
  • حتما یک برگ از قرارداد کاری خود را از کارفرما تحویل بگیرید؛ قرارداد باید حداقل در دو برگ و برای دو نفر نوشته شود و چیزی به نام قرارداد یکطرفه و یک برگه ای نداریم.
Call Now Buttonتماس با ما