اخطار مالیاتی

اخبار

اخطار مالیاتی

اطلاع رسانی در خصوص امور مالیاتی در سایت نیک تدبیر

 

براساس ماده ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند.

بنابراین در صورتی که در نتیجه انجام تخلفات از جمله اختفای فعالیت اقتصادی یا کتمان درآمد یا سایر جرائم مالیاتی که در قوانین آمده است ، مالیات مودی به دلیل منقضی شدن زمان مطالبه مالیات  وفق ماده ۱۵۷ مشمول مرور زمان مالیاتی گردد. در این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و ضرر وزیان وارد شده به دولت از مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی مطالبه خواهد شد. مع الوصف پدیده ناصواب فرار مالیاتی از طریق تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل ازآن با توجه وجود نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و عدم وجود محدویت مرور زمان مالیاتی ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها منافعی نداشته بلکه عواقب جبران ناپذیری برای مرتکب یا مرتکبان جرم خواهد داشت.

Call Now Buttonتماس با ما