مرجع دانلود استانداردهای حسابداری + PDF

مرجع دانلود استانداردهای حسابداری به همراه فایل PDF

استاندارد حسابداری شماره ۱ نحوه ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۷)

استاندارد حسابداری شماره ۱ نحوه ارائه صورتهای مالی

استاندارد حسابداری شماره ۲ صورت جریان وجوه نقد ( تجدید نظر شده ۱۳۹۷)

استاندارد حسابداری شماره ۲ صورت جریان وجوه نقد

استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد های عملیاتی

استاندارد حسابداری شماره ۴ ذخایر ، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

استاندارد حسابداری شماره ۵ رویدادهای بعد از ترازنامه

استاندارد حسابدارس شماره ۶ گزارش عملکرد مالی

استاندارد حسابداری شماره ۸ حسابداری موجودی مواد و کالا

استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلند مدت

استاندارد حسابداری شماره ۱۰ حسابداری کمکهای بلاعوض

استاندارد حسابداری شماره ۱۱ داراییهای ثابت مشهود

استاندارد حسابداری شماره ۱۲ افشای اطلاعات اشخاص وابسته

استاندارد حسابداری شماره ۱۳ حسابداری مخارج تامین مالی

استاندارد حسابداری شماره ۱۴ نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها

استاندارد حسابداری شماره ۱۶ تسعیر ارز

استاندارد حسابداری شماره ۱۷ داراییهای نامشهود

استاندارد حسابداری شماره ۱۸ صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی

استاندارد حسابداری شماره ۱۹ ترکیبهای تجاری

استاندارد حسابداری شماره ۲۰ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

استاندارد حسابداری شماره ۲۱ حسابداری اجاره ها

استاندارد حسابداری شماره ۲۲ گزارشگری مالی میان دوره ای

استاندارد حسابداری شماره ۲۳ حسابداری مشارکتهای خاص

استاندارد حسابداری شماره ۲۴ گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

استاندارد حسابداری شماره ۲۵ گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف

استاندارد حسابداری شماره ۲۶ فعالیتهای کشاورزی

 استاندارد حسابداری شماره ۲۷ طرحهای مزایای بازنشستگی

استاندارد حسابداری شماره ۲۸ فعالیتهای بیمه عمومی

استاندارد حسابداری شماره ۲۹ فعالیتهای ساخت املاک

استاندارد حسابداری شماره ۳۰ سود هر سهم

استاندارد حسابداری شماره ۳۱ داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

استاندارد حسابداری شماره ۳۲ کاهش ارزش دارایی ها

استاندارد حسابداری شماره ۳۳ مزایای بازنشستگی کارکنان

استاندارد حسابداری شماره ۳۴ رویه های حسابداری – تغییر در برآورد حسابداری و اشتباهات

استاندارد حسابداری شماره ۳۵ مالیات بر درآمد

استاندارد حسابداری شماره ۳۶ ابزارهای مالی : ارائه

استاندارد حسابداری شماره ۳۷ ابزارهای مالی : افشاء

Call Now Buttonتماس با ما