اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فهرست خرید و فروش

اخبار

اطلاعیه

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فهرست خرید و فروش

تمدید مهلت ارسال فهرست خرید و فروش مربوط به فصول بهار، تابستان و پاییز  سال ۱۳۹۶

 

 

بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۹۲۶ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ سازمان  امور مالیاتی کشور  و موافقت وزیر محترم اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای  اختیارات تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مهلت ارسال اطلاعات فهرست خرید و فروش فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ تا نیمه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ (۱۵/۰۲/۱۳۹۷) تمدید گردیده است .

Call Now Buttonتماس با ما