خصوصیات وقفه های مالیاتی

اخبارمالیات

فاصله زمانی میان زمان مقرر پرداخت مالیات و پرداخت واقعی آن را وقفه زمانی در جمع آوری مالیات گویند.

وقفه های مالیاتی دو دسته اند:

وقفه های قانونی و وقفه های غیر قانونی

نیک تدبیر-وقفه های قانونی و وقفه های غیر قانونی

وقفه قانونی مالیاتی : از طرف قانون به مودی مالیاتی اجازه تاخیر در پرداخت مالیات داده می شود و مودی مشمول هیچ گونه جریمه ای نمی شود.

وقفه غیر قانونی مالیات : از اتمام مهلت وقفه قانونی تا زمان پرداخت واقعی است که میزان آن در کشور ما بالاست و (در مقطعی) به طور متوسط ۳۰ ماه برآورد شده است.

 

با در نظر گرفتن مسئله تورم و کاهش ارزش پول، مالیات دریافتی از ارزش واقعی خود دور گشته و موجب خسارت هنگفتی به جریان درآمدی دولت می شود.

Call Now Buttonتماس با ما