بررسی اهمیت صورت جریان وجوه نقد در تحلیل بنیادی

حسابداری

نیک تدبیر –  صورت جریان وجوه نقد

اهمیت “صورت جریان وجوه نقد” در تحلیل بنیادی

ترازنامه و صورت عملکرد مالی، بر نقدینگی شرکت تاثیر گذار می باشد و صورت جریان وجوه نقد، نشان دهنده این تغییرات است. امروزه و با توجه به وضعیت مالی در شرکت ها و مشخص نبودن وضعیت آنها در آینده، گردش مالی اهمیت فراوانی یافته است و عملیات های مالی و همچنین دریافت طلب های شرکت ها، بیشتر به صورت نقدی انجام می شود و استفاده از چک ها و اعتبار در معاملات، کمتر صورت می گیرد. صورت جریان وجوه نقد، یکی از خدمات مهم حسابداری است که می تواند میزان بدهی ها و مطالبات شرکت را مشخص کرده و باعث هدایت شرکت در مسیر برنامه ریزی های مالی شود. از آنجا که‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تحت‌ تأثیر برخوردهای‌ متفاوت‌ حسابداری درخصوص‌ معاملات‌ و رویدادهای‌ یکسان‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نیست‌، ارائـه‌ آن‌ قابلیت‌ مقایسه‌ جنبه‌ عملیاتی عملکرد مالی‌ واحدهای تجاری‌ مختلف‌ را افزایش‌ می‌دهد. زمانی که فعالیت های مالی در یک سازمان در جریان باشد و عملیاتی مانند سرمایه گذاری، تامین مالی، محاسبه مالیات و … در حال انجام باشد، گزارش با عنوان صورت جریان وجوه نقد تهیه می شود که اطلاعات کافی در این زمینه را برای یک زمان مشخص نشان می دهد.

نیک تدبیر-صورت جریان وجوه نقد

 

اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد در مقایسه‌ با صورت های‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ دارای‌ مزایای‌ زیر است‌:

          • صورت های‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌، ممکن‌ است‌ تغییرات‌ مرتبط‌ با نقدینگی‌ و تداوم‌ فعالیت‌ را پنهان‌ کند. برای مثال‌، کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وجه نقد موجود ممکن‌ است‌ به‌ خاطر افزایش‌ در موجودی‌ مواد و کالا یا بدهکاران‌ پنهان‌ بماند. بدین‌ ترتیب‌، واحدهای‌ تجاری‌ ممکن‌ است‌ علی‌رغم‌ گزارش‌ افزایش‌  سرمایه‌ در گردش‌، دچار مشکل‌ نقدینگی‌ شوند. به‌گونه‌ای مشابه‌، کاهش‌ در سرمایه‌ در گردش‌ لزوماً بیانگر کمبود نقدینگی‌ و خطر توقف‌ فعالیت‌ واحد تجاری نیست‌.
          • کنترل‌ وجوه نقد، یک‌ ویژگی‌ معمول‌ فعالیت‌ تجاری است‌ و یک‌ تکنیک‌ تخصصی‌ حسابداری‌ به‌ شمار نمی‌رود. بدین‌ لحاظ‌ جریان‌ وجوه نقد مفهومی است‌ که‌ در مقایسه‌ با تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ از درک‌ و پذیرش‌ بیشتری برخوردار است‌.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به بخش استاندارد های حسابداری و استاندارد صورت جریان وجوه نقد مراجعه نمایید 

 

Call Now Buttonتماس با ما