موارد مهمی که در تحریر دفاتر باعث رد شدن دفاتر می شود

حسابداریمالیات

موارد مهمی که در تحریر دفاتر باعث رد شدن دفاتر می شود

 

 

دفاتر مالیاتی

حسابدار در هنگام ثبت استاد حسابداری و استفاده از نرم افزار حسابداری می بایست دقت کافی را داشته باشد و هنگام تحریر دفاترکل و روزنامه، اگر موارد ذیل اتفاق بیافتد باعث می شود که در هنگام رسیدگی توسط دارایی دفاتر شرکت رد میشود

 

۱- پلمپ دفاتر باز شده باشد ویا برگ آن جدا و یا پاره شده باشد

۲- عدم ثبت وقایع و رویدادهای مالی.

۳- ثبت اسناد مالی در حاشیه دفاتر

۴- ثبت اسناد مالی در بین خطوط دفاتر

۵- پاک کردن ، تراشیدن ، از بین بردن اسناد ثبت شده در دفاتر به هر نحوی که باشد ( لاک گیری ، قلم خوردگی و … ).

۶- بستانکار شدن حساب های موجودی نقد و بانک .

۷- تاخیر پیش از حد در ثبت اسناد مالی (بیشتر از ۱۴ روز).

۸- تاریخ اخذ دفاتر بعد از سال مالی باشد.

 

 

Call Now Buttonتماس با ما