مشاوره مالی ومالیاتی

مشاوره مالی و مالیاتی

 

حسابرسی نیک تدبیر

 

امور ذیل در خصوص مشاوره مالی ومالیاتی در شرکت آرین نیک تدبیر پاسارگاد به صورت تخصصی انجام می پذیرد.

  • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بصورت فصلی
  • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد شرکت
  • بررسی دفاتر و اسناد حسابداری
  • تشکیل پرونده مالیاتی و تععین حوزه آن برای شرکتهای تازه تاسیس بصورت مکانیزه
  • تنظیم لوایح و دفاع مالیاتی و شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی همراه با کارشناسان خبره و مجرب به منظور احقاق حقوق مالیاتی شرکتها
  • تهیه و تنظیم و ارسال لیستهای مربوط به خرید و فروش فصلی بصورت مکانیزه
  • حضور در هیاتهای حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی
  • تهیه و ارائه اسناد و مدارک و دفاع از آن هنگام رسیدگی به دفاتر شرکت توسط ممیزان محترم سازمان امور مالیاتی
  • حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
  • پیگیری و دریافت و یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات و یا پیش پرداختهای مالیاتی
Call Now Buttonتماس با ما